19 câu Kinh thánh đầy cảm hứng về đức tin

Trong bài đăng này, bạn sẽ khám phá kinh thánh nói gì về đức tin.

Tôi đã sắp xếp qua hàng trăm câu thơ về niềm tin mà tôi đã thu thập trong nhiều năm để chỉ tìm những câu truyền cảm hứng nhất để chia sẻ với bạn.Trên thực tế, đây chính là những câu kinh thánh nói về đức tin mà tôi hướng đến khi trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời.Sẵn sàng học thánh thư yêu thích của tôi về đức tin?

Bắt đầu nào!Có liên quan:Lời cầu nguyện 100 năm bị lãng quên đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào

2 Cô-rinh-tô 5: 7 KJV

bởi vì chúng ta bước đi bằng niềm tin chứ không phải bằng mắt thấy

Ma-thi-ơ 21:22 KJV

Và tất cả mọi sự, bất cứ điều gì các ngươi cầu nguyện, tin tưởng, các ngươi sẽ nhận được.

Hê-bơ-rơ 11: 1 KJV

Bây giờ đức tin là bản chất của những điều hy vọng, bằng chứng của những điều không thấy.

Thi Thiên 119: 30

Tôi đã chọn con đường của sự thật: tôi đã đặt những phán xét của bạn trước mặt tôi.

1 Cô-rinh-tô 16:13 KJV

Hãy coi chừng các ngươi, hãy vững vàng trong đức tin, hãy bỏ đi như đàn ông, hãy mạnh mẽ lên.

Thi thiên 46:10

Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời: Ta sẽ được tôn cao giữa những kẻ ngoại đạo, Ta sẽ được tôn cao trong đất.

Lu-ca 1:37

Vì với Đức Chúa Trời, không có gì là không thể.

Rô-ma 10: 9

Rằng nếu ngươi xưng bằng miệng với Chúa Jêsus, và tin trong lòng rằng Đức Chúa Trời đã làm cho người sống lại từ kẻ chết, thì ngươi sẽ được cứu.

Giăng 8:24

Vậy, ta đã nói cùng các ngươi rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình; vì nếu các ngươi không tin rằng ta là người, thì các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình.

1 Cô-rinh-tô 2: 5

Cô-rinh-tô 2: 5 Phiên bản King James (KJV) 5 Rằng đức tin của bạn không nên dựa vào sự khôn ngoan của loài người, nhưng ở quyền năng của Đức Chúa Trời.

Giăng 7:38

Kẻ nào tin ta, như lời Kinh thánh đã nói, thì từ trong bụng mình sẽ chảy ra sông nước sống.

Gia-cơ 1: 5-6

Nếu ai trong các bạn thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, điều đó ban cho mọi người một cách tự do, và không dâng cao; và nó sẽ được trao cho anh ta. Nhưng hãy để anh ấy hỏi trong niềm tin, không có gì dao động. Đối với ông, cơn sóng đó giống như sóng biển bị gió cuốn và quăng quật.

Mác 11: 22-24

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy tin Đức Chúa Trời. Quả thật, ta nói cùng các ngươi rằng: Hễ ai nói cùng núi này rằng: Ngươi hãy dời đi, và bị quăng xuống biển; không nghi ngờ trong lòng, nhưng sẽ tin rằng những điều mình đã phán sẽ ứng nghiệm; anh ta sẽ có bất cứ điều gì anh ta nói. Vì vậy, ta nói cùng các ngươi rằng: Các ngươi muốn điều gì, khi cầu nguyện, hãy tin rằng mình nhận được và sẽ có được.

Ê-phê-sô 2: 8-9

Vì nhờ ân điển mà các ngươi được cứu nhờ đức tin; và điều đó không phải của chính các bạn: đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời: Không phải việc làm, kẻo người ta phải khoe khoang.

Mác 5:36

Đức Chúa Jêsus vừa nghe lời đã phán, bèn phán cùng người cai quản hội đường rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.

Ga-la-ti 2:16

Biết rằng một người không được xưng công bình bởi các công việc của luật pháp, nhưng bởi đức tin của Chúa Giê Su Ky Tô, ngay cả chúng ta đã tin vào Chúa Jêsus Christ, rằng chúng ta có thể được xưng công bình bởi đức tin của Đấng Christ, chứ không phải bởi các công việc của luật pháp: vì việc làm của luật pháp sẽ không được xưng công bình.

1 Giăng 5: 5

Anh ta là ai mà chiến thắng thế gian, nhưng anh ta tin rằng Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời?

Rô-ma 10:17

Vì vậy, đức tin hình thành bởi sự nghe, và sự nghe bởi lời của Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 11: 6

Nhưng không có đức tin thì không thể làm đẹp lòng người được; vì kẻ nào đến cùng Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài hiện hữu, và Ngài là phần thưởng cho những kẻ siêng năng tìm kiếm Ngài.

Kinh Thánh nói gì về đức tin?

Mọi người đều nói về việc có đức tin, nhưng nó thực sự có nghĩa là gì?

Trước tiên, chúng ta phải nhớ rằng đức tin là một món quà từ Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2: 8-9).Đức tin có thể được định nghĩa là niềm tin và sự sùng kính đối với Đức Chúa Trời. Điều đó có nghĩa là đặt niềm tin của bạn vào Chúa mà không có bất kỳ bằng chứng hợp lý nào cho thấy Ngài sẽ cung cấp cho bạn.

Chúng ta chứng tỏ đức tin của mình bằng cách có mối quan hệ với Đức Chúa Trời mà không thể nhìn thấy hoặc nghe thấy Ngài ngay cả trong thời gian khó khăn.

Ngài sẽ ban thưởng cho những ai trung thành, đó là lý do tại sao bạn có thể gặp rắc rối trong suốt cuộc đời.

Nếu không có những trở ngại này, chúng ta sẽ không thể chứng minh đức tin mà chúng ta đã được ban cho.

Bây giờ đến lượt của bạn

Và bây giờ tôi muốn nghe ý kiến ​​của bạn.

Bạn yêu thích câu thánh thư nào về đức tin?

Có câu kinh thánh nào tôi nên thêm vào danh sách này không?

Dù bằng cách nào, hãy cho tôi biết bằng cách để lại bình luận bên dưới ngay bây giờ.

p.s. Bạn có bao giờ tự hỏi tương lai sẽ ra sao cho cuộc sống tình yêu của bạn?

Bài ViếT Thú Vị