Xem Mama Bison mới Bảo vệ bắp chân của cô ấy khỏi một con Grizzly

Bò rừng là loài động vật có vú trên cạn lớn nhất ở Bắc Mỹ. Hãy xem con này bảo vệ con bê của mình khỏi một con gấu xám đang xâm lấn.

Xem con bò rừng này ném một con sói như một con thú nhồi bông

Chó sói và bò rừng bizon có một sự cạnh tranh đã có từ rất rất lâu. Hãy xem con bò rừng này ném một con sói như một con thú nhồi bông trong một cuộc đi săn!